Wspieramy cyfrową transformację przedsiębiorstwa maksymalizując wartość narzędzi Enterprise Service Management!

Nasze podejście oparte na metodyce Enterprise Service Management (ESM) umożliwia skuteczną cyfrową transformację przedsiębiorstw, integrując zarządzanie procesami biznesowymi, rozwiązania IT i obsługę klienta w jednym ekosystemie.

W erze dynamicznych zmian technologicznych i rosnących oczekiwań klientów, przedsiębiorstwa muszą adaptować się i ewoluować w świecie cyfrowym, aby zachować konkurencyjność i osiągać sukces. Transformacja cyfrowa stała się siłą napędową dla organizacji, które chcą wykorzystać pełny potencjał nowoczesnych technologii.

Nasze podejście oparte na metodyce Enterprise Service Management (ESM) umożliwia skuteczną cyfrową transformację przedsiębiorstw, integrując zarządzanie procesami biznesowymi, rozwiązania IT i obsługę klienta w jednym ekosystemie.

Nasza praca koncentruje się na:

1. Analizie i ocenie dojrzałości cyfrowej organizacji jako podstawie skutecznej implementacji rozwiązań IT. Dzięki zrozumieniu obecnego stanu technologicznego, procesów biznesowych i strategii cyfrowej, organizacja może identyfikować obszary najpilniej wymagające udoskonaleń i wprowadzania zmian.

2. Wykorzystaniu narzędzi ESM do optymalizacji procesów biznesowych. Jeśli funkcjonujące procesy dostępne są w szeroko rozumianej domenie cyfrowej, to łatwo podlegają obiektywnemu opomiarowaniu. A stąd już tylko mały krok do optymalizacji! Dlatego wspieramy organizacje w integracji istniejących narzędzi w jedną platformę ESM. Usprawniamy działania eliminując redundancję danych w procesie, a finalnie poprawiając jakość usług oraz satysfakcję klientów i pracowników.

3. Doradztwie w zakresie cyfryzacji procesów biznesowych, obejmującym opracowanie strategii cyfrowej, planów wdrożenia, zarządzaniu zmianą oraz analizie korzyści biznesowych. Nasi eksperci w dziedzinie cyfryzacji wspierają organizacje w identyfikacji procesów, które można uprościć, scalić, zautomatyzować, usprawnić i optymalizować przy użyciu technologii cyfrowych.

Przykłady wdrożeń ESM dla naszych klientów

  • Duża instytucja finansowa zintegrowała swoje procesy biznesowe z różnymi systemami i narzędziami. Wydzielając części wspólne i integrując z wszystkimi elementami procesu, zapewniono jednolite źródło informacji. Usunięto przy tym dublowanie pracy pracowników. Usprawniło to zarządzanie zadaniami, zgłoszeniami klientów i rozwiązywanie problemów. Skrócenie czasu odpowiedzi, zwiększenie efektywności operacyjnej i poprawa satysfakcji klientów były efektem udanej implementacji ESM.
  • Przedsiębiorstwo z sektora wydobywczego scentralizowało zarządzanie wnioskami, incydentami i zmianami IT, umożliwiając szybką identyfikację i rozwiązanie problemów oraz usprawnienie komunikacji i współpracy między zespołami IT. W połączeniu z hurtownią sprzedaży, firma osiągnęła znaczną dostępność usług, skrócenie czasu reakcji na awarie oraz lepszą kontrolę nad kosztami usług IT.
  • Firma konsultingowa wykorzystała ESM do usprawnienia zarządzania projektami, harmonogramami i zasobami. Wdrożenie ESM przyniosło lepszą widoczność postępów w projektach, zoptymalizowało alokację zasobów, zwiększyło produktywność zespołów oraz poprawiło terminowość dostarczania projektów i rozwiązań dla klientów. Wykorzystując jedno miejsce dla wszystkich akceptacji w organizacji, znacząco usprawniony został przepływ zadań i monitorowanie ich wyników.

ESM odgrywa kluczową rolę w transformacji procesów biznesowych, usprawniając zarządzanie, komunikację i efektywność operacyjną. Dzięki rozwiązaniom ESM organizacje mogą osiągnąć konkretne korzyści, takie jak zautomatyzowanie podstawowych działań, skrócenie czasu odpowiedzi, poprawę jakości usług czy też lepszą kontrolę nad procesami i ich zwiększoną efektywność.

Włącz się w cyfrową przyszłość z naszym wsparciem ESM!

Skontaktuj się z nami!

sales@ingrifo.com

Total
0
Shares
Prev
Monitorowanie KPI i zarządzanie poprzez cele z systemem inTrack

Monitorowanie KPI i zarządzanie poprzez cele z systemem inTrack

Chcesz lepiej zarządzać realizacją celów w biznesie?

Next
Transformacja biznesu przy użyciu sztucznej inteligencji 

Transformacja biznesu przy użyciu sztucznej inteligencji 

Wykorzystanie AI pozwala na ciągłą, automatyczną i autonomiczną kontrolę

You May Also Like