Raporty CEO – kluczowe wskaźniki zapewniające rozwój firmy

Dobrą praktyką jest, aby dyrektorzy generalni regularnie składali sprawozdania zarządowi. W niektórych firmach raporty te mogą być roczne, w innych kwartalne – w jeszcze innych mogą być przygotowywane nawet raz w miesiącu. Jednak niezależnie od częstotliwości ważne jest, aby raporty CEO były możliwie jak najbardziej informatywne, ponieważ tylko wtedy będą one sprzyjać wyciąganiu ważnych dla firmy wniosków

Co dokładnie powinien zawierać dobrze napisany raport CEO i jak prezentować dane, aby były zrozumiałe dla wszystkich interesariuszy?

Inteligencja biznesowa vs inteligencja decyzyjna

Wielu liderów w podejmowaniu decyzji biznesowych kieruje się przede wszystkim intuicją. Badania sugerują, że nie jest to niestety najefektywniejsze rozwiązanie. Największe sukcesy osiąga się poprzez skuteczne budowanie strategii opartej na analizie wskaźników firmy

Wnikliwe analizy nie tylko pomagają w podejmowaniu decyzji, ale również regularnie informują o postępach w realizacji celów przy użyciu danych BI. Odnosi się do nich powstały stosunkowo niedawno termin decision intelligence (tłum. inteligencja decyzyjna). 

Niegdyś dotyczył on jedynie fachowców zajmujących się data science, jednak dziś znajduje się w obszarze zainteresowań liderów firm, a nawet ich pracowników. 

Dzięki sztucznej inteligencji, machine learning oraz rozszerzonej analityce, inteligencja decyzyjna prawdopodobnie stanie się wkrótce trampoliną do sukcesu dla firm z wielu branż.

Inteligencja decyzyjna to praktyczne podejście do poprawy podejmowania decyzji organizacyjnych w firmach. Każde z możliwych przedsięwzięć traktuje jako zestaw procesów, a dzięki dodatkowemu zastosowaniu sztucznej inteligencji, która sukcesywanie uczy się przy podejmowaniu jakichkolwiek działań, jest to proces stale udoskonalany i indywidualizowany.

Kluczowe wskaźniki, na których warto się skoncentrować

Skuteczna analiza podejmowanych decyzji opiera się na pewnych wskaźnikach, które powinny być zawarte w każdym raporcie CEO. Poniżej uwzględniliśmy te, które każdorazowo powinny być brane pod uwagę. Należy jednak pamiętać, że występowanie niektórych z nich zależy od wielkości firmy i jej branży.

1. Marża zysków netto

Ten wskaźnik wydajności służy do pomiaru rentowności firmy w stosunku do jej przychodów i przez wielu jest uznawany za najważniejszy w raporcie CEO. Pomaga on inwestorom i interesariuszom ocenić, czy dyrektor generalny i zespół kierowniczy generują wystarczający zysk ze sprzedaży i utrzymują koszty operacyjne pod kontrolą. 

2. Przychody i wzrost przychodów

Uważne śledzenie przychodów firmy ma kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji biznesowych. Na podstawie tego wskaźnika można ustalać, w jakich obszarach należy dokonywać inwestycji i jak duże powinny one być. Dzięki transparentności wyników tej analizy zarząd firmy będzie mógł przekonać się, czy potencjał organizacji jest w odpowiednim stopniu wykorzystywany.

3. Zasoby obrotowe

Aby zapewnić biznesowi ciągły rozwój, trzeba zapewnić odpowiednie środki na jego finansowanie. Zasoby obrotowe są cennym wskaźnikiem, który pokazuje różnicę między aktywami obrotowymi a bieżącymi zobowiązaniami firmy. Przydaje się również do pomiaru wydajności operacyjnej oraz kondycji finansowej w danym momencie. 

4. Operacyjne przepływy finansowe

Operacyjne przepływy finansowe to kwota generowana przez standardową działalność biznesową firmy. Wielu dyrektorów generalnych i interesariuszy używa tego wskaźnika do oceny wyników podstawowej działalności przedsiębiorstwa. Malejące przepływy pieniężne z działalności operacyjnej mogą wywołać w interesariuszach poczucie konieczności wprowadzenia zmian w jej funkcjonowaniu.

5. Zwrot z kapitału własnego

Jedną z kluczowych kwestii dla prezesów firm jest zadowolenie akcjonariuszy. Wskaźnik zwrotu z kapitału własnego jest dobrym miernikiem rentowności, gdyż jest to zasadniczo dochód netto podzielony przez kapitał własny. Warto wiedzieć, że inwestorzy na ogół uważają każdy wynik poniżej 10% za słabą stopę zwrotu.

6. Koszt pozyskania

Ten wskaźnik marketingowy mierzy całkowity koszt wykonania określonej akcji przez klienta. Najczęściej odnosi się do kosztu pozyskania potencjalnego klienta i jego przesuwania się w lejku sprzedażowym. Powinien on uwzględniać: wydatki na reklamę, opłaty dla zespołu marketingowego za planowanie i dostarczanie kampanii, prace projektowe nad treściami marketingowymi itp. Niski wynik tego wskaźnika jest sygnałem, że marketing działa wydajnie i skutecznie.

7. Wskaźnik retencji pracowników

Dobrzy pracownicy są prawdziwą siłą napędową każdej firmy. Nawet w obecnych czasach kryzysu gospodarczego znalezienie pełnej zapału i doświadczenia osoby do zespołu stanowi ogromne wyzwanie, podobnie jak utrzymanie w firmie tych najbardziej utalentowanych członków teamu. Retencja pracowników jest więc definiowana jako zdolność organizacji do zapobiegania rotacji pracowników. Raport CEO powinien zawierać nie tylko dane na ten temat, ale także kroki podejmowane w celu utrzymania rotacji na jak najniższym poziomie. Są to na przykład programy rozwoju zawodowego lub odpowiednie szkolenia.

Dlaczego warto korzystać z narzędzi do pomiarów?

Pamiętaj, że niezwykle ważne w zastosowaniu powyższych wskaźników jest również przywiązywanie uwagi do narzędzi, którymi będziesz dokonywać pomiarów.

Według danych firmy Forrester aż 86% firm korzysta z dwóch lub więcej platform BI, a ok. 25% używa ich nawet ponad dziesięć! W sytuacji, w której każdy z działów firmy posługuje się różnymi narzędziami, trudno uniknąć tworzenia silosów danych. Dlatego warto zainwestować w jeden przejrzysty pulpit nawigacyjny, który dostarczy Ci jednocześnie wszystkie dane potrzebne do raportu CEO. Dzięki temu będziesz mógł uważnie śledzić postępy i wychwytywać wszelkie niespójności i problemy, zanim jeszcze przejdą do etapu raportowania!

Total
0
Shares
Prev
Jakie dane może wykorzystywać miasto?

Jakie dane może wykorzystywać miasto?

Jesteśmy świadkami transformacji cyfrowej, która na nowo definiuje różne obszary

Next
Monitorowanie KPI i zarządzanie poprzez cele z systemem inTrack

Monitorowanie KPI i zarządzanie poprzez cele z systemem inTrack

Chcesz lepiej zarządzać realizacją celów w biznesie?

You May Also Like