Monitorowanie KPI i zarządzanie poprzez cele z systemem inTrack

Chcesz lepiej zarządzać realizacją celów w biznesie? Poznaj system raportowy inTrack i monitoruj wszystkie KPI w czasie rzeczywistym.

W zarządzaniu firmą, działem czy swoją własną pracą ważne jest dobre planowanie celów, które chce się osiągnąć. Takie podejście pozwala skupić się na priorytetowych zadaniach i realizować strategię rozwoju firmy. Jednak myśląc o wzroście, nie można pominąć kwestii monitorowania kluczowych wskaźników (KPI). To one pokazują nam, jakie aspekty działalności działają tak, jak powinny, a na jakich trzeba się mocniej skupić.

MBO, czyli zarządzanie przez cele

Zarządzanie przez cele jest podejściem, które koncentruje się na osiąganiu założonych celów i wyników. Pozwala ono na lepszą kontrolę postępów oraz skuteczniejsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa. Dzięki temu możesz łatwiej monitorować KPI (Key Performance Indicators), czyli wskaźniki, które mówią o kondycji Twojej firmy lub jej jednostek.

Aby dać firmie szansę na rozwój, należy zadbać o jakość świadczonych usług i wykonywanej pracy. W większości przypadków zależy to od dobrze dobranych celów, które są przypisane konkretnym działom i pracownikom.

Aby mówić o monitorowaniu rozwoju firmy, należy ustalić wskaźniki, których wzrost lub spadek chcemy śledzić. Muszą być one mierzalne i dać się przypisać konkretnym usługom i osobom odpowiedzialnym za ich realizację.

Jakie są zalety zarządzania przez cele?

Monitorowanie realizacji poszczególnych celów w firmie ma wiele wspólnego z podejmowaniem decyzji w oparciu o dane. Wskaźniki, które odpowiadają za wykonanie konkretnych zadań, stanowią pomoc dla kierowników, dyrektorów i zarządu firmy.

Dlatego podejmowanie decyzji biznesowych jest dzięki temu bardziej świadome.

Ale wprowadzenie w firmie MBO daje też inne korzyści. Są to m.in.:

  • skupienie na realizacji priorytetowych zadań przez każdego pracownika,
  • łatwiejsze koordynowanie pracy działu,
  • klarowny wgląd w wyniki sprzedaży, wydajności, jakości usług itp.,
  • większa kontrola nad procesami w firmie,
  • możliwość premiowania pracowników, którzy realizują swoje cele na najwyższym poziomie.

Przykład:

Organizacja z sektora bankowego świadczy usługi bankowości elektronicznej. Za dostęp do internetowego konta klienta odpowiada zewnętrzna firma IT. Umowa SLA między tymi firmami mówi o tym, że dostęp do usług bankowości powinien być utrzymany na poziomie 98% czasu. Wgląd w bieżące wartości parametrów umowy daje firmie utrzymującej informację o bieżącej wartości wskaźnika i prognozach spełnienia wskaźników w okresie rozliczeniowym na podstawie bieżących awarii. Dodatkowo motywuje do szybkiego reagowania i naprawiania niedostępności, widząc ich realny wpływ na obniżenie wskaźnika. Bankowi daje z kolei możliwość kontroli, jak ich partner wywiązuje się z umowy. Dzięki temu można zweryfikować, czy cel współpracy jest osiągnięty.

Przejrzysty system raportów

Gromadzenie wskaźników prowadzi do stworzenia obszernej bazy danych dotyczących procesów zachodzących w firmie. Aby się odnaleźć w gąszczu informacji, potrzebny jest przejrzysty system raportów. Zwykły Excel to często za mało.

Potrzebny jest panel, w którym raporty przedstawiają KPI w przejrzysty sposób – w tabelach, na wykresach, w uporządkowanych kartach. Raporty powinny być także prezentowane w czasie rzeczywistym na bazie bieżących danych i dostępne z każdego urządzenia. Pozwala to szybciej reagować na pojawiające się problemy.

Czytelny system raportów ułatwia przeglądanie i zrozumienie danych. Aby dawał wartościowe informacje, powinien być on dostosowany do użytkownika pod względem kategorii danych czy poziomu uprawnień. Dzięki temu menedżerowie poszczególnych działów mogą monitorować realizację celów w obrębie swojej jednostki.

Monitorowanie realizacji celów w inTrack

Zarządzanie wskaźnikami realizacji celów poprzez odpowiedni system ułatwia podejmowanie decyzji w codziennej pracy. W niektórych obszarach liczy się czas reakcji, dlatego raporty powinny działać w czasie rzeczywistym i alarmować użytkownika o wahaniach realizacji celu. Te funkcjonalności to podstawa systemu inTrack.

Jest to narzędzie, które zbiera informacje i bada wpływ różnych zdarzeń na istotne dla biznesu obszary. Działa to na zasadzie monitorów nałożonych na obszerne bazy danych, które wyłapują zmiany istotnych parametrów. Algorytmy przeliczają te informacje i na tej podstawie przedstawiają raport KPI.

Dzięki temu właściciel firmy oraz poszczególni menedżerowie mają wgląd w realizację swoich celów. Takie raporty dotyczą wszystkich KPI-ów, które można mierzyć. Mogą być to wskaźniki wydajnościowe, biznesowe, marketingowe, jakości usług, wielkości sprzedaży, rotacji zapasów i wiele innych.

Dlatego inTrack z powodzeniem może być wykorzystany w każdej branży czy jednostce firmy. Do jego działania potrzebne są tylko dobrej jakości dane wejściowe – co potrzebujesz mierzyć i jak przeliczyć te informacje na precyzyjny wskaźnik.

Zarządzaj efektywnie swoimi KPI

W zarządzaniu poprzez cele ważne jest monitorowanie poziomu realizacji poszczególnych wskaźników. Aby mierzyć je wszystkie, potrzebny jest system, który na bieżąco dostarcza informacje. Zarówno właścicielom biznesów, pracownikom, jak i zewnętrznym partnerom, którzy odpowiadają za utrzymanie usług.

InTrack jest narzędziem, które zapobiega niedopełnieniu założonych celów. Pozwalają na to przejrzyste raporty odświeżane w czasie rzeczywistym, dashboard z odpowiednimi KPI dla danej osoby oraz alerty i powiadomienia w aplikacji. Dzięki nim pracownik właściwego działu szybciej podejmuje działania zaradcze.Korzystając z inTrack, możesz mieć pewność, że wskaźniki które są ważne dla Twojej firmy, będą zawsze pod kontrolą.
Chcesz dowiedzieć się, jak dopasować taki system raportowy do swojego biznesu? Skontaktuj się z nami. Przedstawimy pełne możliwości i odpowiemy na wszystkie pytania.

Total
0
Shares
Prev
Raporty CEO – kluczowe wskaźniki zapewniające rozwój firmy

Raporty CEO – kluczowe wskaźniki zapewniające rozwój firmy

Dobrą praktyką jest, aby dyrektorzy generalni regularnie składali sprawozdania

Next
Wspieramy cyfrową transformację przedsiębiorstwa maksymalizując wartość narzędzi Enterprise Service Management!

Wspieramy cyfrową transformację przedsiębiorstwa maksymalizując wartość narzędzi Enterprise Service Management!

Nasze podejście oparte na metodyce Enterprise Service Management (ESM) umożliwia

You May Also Like