Business Value Dashboard – komunikuj wartość IT w języku zrozumiałym dla biznesu i Twojej organizacji! 

Współczesny biznes jest przesycony danymi. Czy zdarzyło Ci się dociekać, jak przekształcić ten gąszcz danych w wiedzę, która potrzebna jest do podejmowania skutecznych decyzji? Odpowiedź leży w koncepcji Business Value Dashboard (BVD).

Współczesny biznes jest przesycony danymi.  Czy zdarzyło Ci się dociekać, jak przekształcić ten gąszcz danych w wiedzę, która potrzebna jest do podejmowania skutecznych decyzji? Odpowiedź leży w koncepcji Business Value Dashboard (BVD). 

BVD to nie tylko narzędzie, ale strategiczna inicjatywa biznesowa, która umożliwia menadżerom w organizacjach mierzenie, prezentowanie i śledzenie zmian kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w sposób przystępny i zrozumiały. To narzędzie niezbędne do podejmowania świadomych decyzji biznesowych, opartych na realnych i bieżących danych. 

Wyzwania

Współczesne organizacje często zmagają się ze złożonością danych, które są rozproszone i często wewnętrznie sprzeczne i niepełne. To utrudnia nie tylko dostęp do danych,  ale także ich  dalszą analizę. Wyzwaniem jest też zrozumienie, które wskaźniki KPI są naprawdę ważne dla organizacji oraz zbudowanie spójnej macierzy celów dla poszczególnych departamentów.

Nasza propozycja

W Ingrifo znamy te wyzwania, ponieważ spotykamy się z nimi na co dzień u naszych klientów z różnych sektorów. Nasza oferta skupia się nie tylko na dostarczeniu efektywnego BVD, ale także na kompleksowym wsparciu w jego wdrożeniu. Wspieramy organizacje w zbudowaniu relacji pomiędzy istniejącymi systemami i danymi, a następnie w skompensowanym zaprezentowaniu danych w jednorodnym systemie BVD. Systemie zrozumiałym dla biznesu. 

Etapy naszego działania: 

1. Analiza i definicja krytycznych wskaźników organizacji z uwzględnieniem celów 

Zanim zaczniesz korzystać z BVD, kluczowe jest zrozumienie, jakie wskaźniki są najważniejsze dla Twojej organizacji oraz jakie dane wpływają na ich wyliczenia. Nasz zespół ekspertów dokładnie identyfikuje i bada wskaźniki oraz pozyskuje dane. Do analiz wykorzystujemy zarówno dane historyczne, jak i bieżące trendy.  To działanie jest dla nas kluczowe. 

2. Wsparcie przy wyborze nowych lub wykorzystaniu istniejących narzędzi 

Wskaźniki biznesowe mają sens tylko wtedy, gdy można je skutecznie mierzyć i rozliczać. Dlatego też prawidłowy wybór i wdrożenie narzędzi na potrzeby KPI jest istotnym etapem. Może to obejmować wykorzystanie istniejących już systemów lub wskazanie nowych, oferujących bogatszą funkcjonalność lub szersze możliwości integracyjne. Kluczową rolę odgrywają narzędzia, które umożliwiają:  

  • pobierania i monitorowanie wymaganych danych 
  • przekształcenie danych w informację a tej w wiedzę 
  • prezentację w sposób, który jest zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych stron.  

Ten zakres to podstawa sprawnego pobierania danych i reagowania na dynamikę zmian w organizacji. 

Przykłady wdrożeń dla naszych klientów

Budowa Kompleksowego Systemu Monitorowania w polskim banku. Konsolidacja systemów monitorowania z ukierunkowaniem na model usługowy oraz precyzyjne wyliczanie wskaźników KPI umożliwiła bankowi kompleksową widoczność usług oraz optymalizację procesów ich utrzymania.. Codzienna praca banku stała się bardziej przejrzysta i efektywna. Projekt przyniósł korzyści w zakresie automatyzacji monitorowania procesów biznesowych oraz zwiększenie dostępności i niezawodności usług bankowych. 

Podsumowanie 

Business Value Dashboard to więcej niż tylko technologia lub narzędzie. To strategiczne podejście do zarządzania wartością biznesową. Poprzez identyfikację kluczowych wskaźników, wybór odpowiednich narzędzi do ich monitorowania, rozliczania i prezentacji BVD staje się mostem łączącym dane z decyzjami biznesowymi. Pozwala na klarowne komunikowanie wartości IT w Twojej organizacji. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Business Value Dashboard może przynieść korzyści dla Twojej organizacji? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

sales@ingrifo.com

Total
0
Shares
Prev
Odkryj inTrack i przejmij kontrolę nad procesami w Twojej organizacji! 

Odkryj inTrack i przejmij kontrolę nad procesami w Twojej organizacji! 

inTrack to platforma stworzona do przetwarzania, automatycznego modelowania,

Next
Service Level Management – podnieś wyniki organizacji dzięki sprawnemu zarządzaniu poziomem usług! 

Service Level Management – podnieś wyniki organizacji dzięki sprawnemu zarządzaniu poziomem usług! 

Współczesny biznes jest przesycony danymi

You May Also Like