Jakie dane może wykorzystywać miasto?

Jesteśmy świadkami transformacji cyfrowej, która na nowo definiuje różne obszary naszego życia. Jednym z nich jest nowy model zarządzania miastami, opierający się na skutecznym wykorzystywaniu danych. Pytanie, które zadają sobie samorządy, nie dotyczy tego, czy warto korzystać z danych, ale tego, w jaki sposób je gromadzić, analizować i dzięki nim optymalizować rozwój miasta.

Chcesz dowiedzieć się, jakie dane miejskie możesz analizować i jak na podstawie tych informacji podejmować szybsze i trafniejsze decyzje? Poznaj korzyści koncepcji smart city i pozwól swojemu miastu zrobić cyfrowy krok do przodu.

Dane w inteligentnym mieście

Codzienne funkcjonowanie miasta dostarcza coraz więcej danych, a rozwój technologiczny sprawia, że są dostępne dla zarządzających. Skąd duże zainteresowanie danymi miejskimi w ostatnich latach? Wykorzystanie danych, szybki przepływ informacji i technologia, która umożliwia zarządzanie miastem na zupełnie nowym poziomie, to podstawa koncepcji inteligentnego miasta.

Smart city zakłada zrównoważony rozwój miasta w obszarach wyznaczonych przez normę ISO 37120. W praktyce oznacza to optymalizację procesów zachodzących w mieście, trafne decyzje i natychmiastową reakcją zarządzających na niepokojące zmiany.

Dzięki smart city korzystają nie tylko mieszkańcy, którzy cieszą się wyższym komfortem życia. Zmiany wprowadzane na podstawie zebranych i przeanalizowanych danych umożliwiają bardziej efektywne zarządzanie energią miejską. Efekt? Oszczędności finansowe i działania zgodnie z postawą proekologiczną.

Co może zrobić miasto, żeby płacić mniej za energię? Sprawdź nasz poprzedni wpis.

Data-driven, czyli dane to potęga

Specjaliści są zgodni. Wykorzystanie technologii cyfrowych jest jednym z czynników, który umożliwia, m.in.: sprawne funkcjonowanie miasta, podnoszenie jakości życia mieszkańców, planowanie strategiczne i szybką reakcją w obliczu zmian.

Jak wygląda proces, który zamienia konkretne dane liczbowe w informacje, decyzje, a finalnie – korzyść dla mieszkańców? Oto 6 podstawowych etapów związanych z wykorzystaniem danych w mieście:

  1. Pozyskiwanie danych z różnych źródeł, tj.: Internet rzeczy, inwentaryzacje, usługi, procedury, projekty, procesy,
  2. Integracja i przechowywanie,
  3. Bezpieczne udostępnianie, w tym ich publikacja,
  4. Analiza danych – wizualizacja i modelowanie danych, które pozwalają na wyciąganie wniosków na podstawie informacji,
  5. Zastosowanie w konkretnych obszarach, tj.: podejmowanie decyzji, optymalizacja procesów, rozwijanie e-usług, planowanie inwestycji,
  6. Korzyści z wykorzystania danych – oszczędności finansowe, efektywność działań, zadowolenie mieszkańców, zaufanie zarządzającym.

Rodzaje danych miejskich i sposób ich wykorzystania

Podstawą w zarządzaniu inteligentnym miastem są dane przestrzenne. Większość pozostałych zbiorów danych dostępnych dla zarządzających miastami ma swoje odniesienie do geolokalizacji, np. adresu czy numeru działki.

Jakie dane dotyczące funkcjonowania miasta możesz pozyskiwać i analizować? Sprawdź poniższe zestawienie i poznaj wybrane źródła danych.

INTERNET RZECZY

Dane są gromadzone dzięki rozbudowanej sieci czujników i kamer, które stale monitorują przestrzeń miejską. Jakie dane pozyskasz w ten sposób? Między innymi na temat: zanieczyszczenia wody lub powietrza, dostępności miejsc parkingowych, utrudnień dla kierowców spowodowanych natężeniem ruchu, wyższego zużycia energii w szkołach, urzędach, awaryjności infrastruktury miejskiej. 

MONITORING WIZYJNY

Polega na zbieraniu danych za pośrednictwem kamer stacjonarnych oraz mobilnych. To rozwiązanie, które staje się standardem. Podstawowe wykorzystanie monitoringu wizyjnego to wsparcie w zapewnieniu porządku w przestrzeni publicznej, ale może być również wykorzystywany do gromadzenia danych na temat stref płatnego parkowania czy kontroli usług komunalnych.

ZDJĘCIA FOTOGRAMETRYCZNE

Za pośrednictwem zdjęć fotogrametrycznych uzyskasz dane 2D i 3D na temat stanu infrastruktury miasta, szczególnie – dróg, oświetlania czy infrastruktury energetycznej. Po połączeniu danych ze zdjęć lotniczych możesz uzyskać trójwymiarowy model miasta, który ułatwi Ci podejmowanie decyzji dotyczących rozbudowy infrastruktury i planów urbanistycznych.

ZDJĘCIA LOTNICZE I SATELITARNE

Tego rodzaju dane pozwalają uzyskać bardzo precyzyjny obraz miasta tj., ortofotomapy czy modele 3D. To rozwiązanie umożliwi Ci dokładne odwzorowanie terenu przestrzeni miejskiej. W jakim celu je wykorzystasz? Jeżeli zależy Ci na szybkiej reakcji na zmiany zachodzące w środowisku lub na efektywnym planowaniu inwestycji budowlanych.

INFRASTRUKTURA I PRZESTRZEŃ MIEJSKA

Dane z tej kategorii są pozyskiwane głównie dzięki inwentaryzacjom i inspekcjom terenowym. Dotyczą, m.in.: ewidencji organizacji ruchu drogowego, oświetlenia ulicznego oraz inwentaryzacji zieleni i reklam w przestrzeni miejskiej. Wspierają dane pozyskane za pośrednictwem rozwiązań cyfrowych.

Zależy Ci na wykorzystaniu danych miejskich i efektywnym zarządzaniem miasta, które rozwija się w kierunku smart? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat wdrożenia nowoczesnych technologii w Twoim mieście? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania, dlatego zapraszamy do kontaktu /link/.
Źródło: Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów, red. Łachowski W., KrakówWarszawa 2021.

Total
0
Shares
Prev
Po co komu IT Service Management?

Po co komu IT Service Management?

Optymalizacja to słowo-klucz jeśli chodzi o sprawne funkcjonowanie firm oraz ich

Next
Raporty CEO – kluczowe wskaźniki zapewniające rozwój firmy

Raporty CEO – kluczowe wskaźniki zapewniające rozwój firmy

Dobrą praktyką jest, aby dyrektorzy generalni regularnie składali sprawozdania